• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

atım

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 16429

ilgili sözler / related words

araziye göre atım kıymetlendirme atım açısı atım adım atım aralığı atım dalga biçimi atım dilinimi atım düzenleyici atım düzensizliği atım fasılası atım genliği atım gözetleme uçağı atım hacmi atım hattı atım iyonizasyon atım kestirme çevrimi atım kestirme istasyonu atım kıymetlendirmesi atım modu atım programı atım rölesi atım sayacı atım sayımı atım sayısı atım sensörü atım sürati atım süresi atım uzaklığı atım volümü atım yatağı atım yüksekliği çözümleci ayrı imla atım başarısız atım bir basamağın atım yüksekliği dakika başına atım dışa atım dikey atım düşe atım düşey atım ektopik atım ektopik atım düzenleyici erken atım gözenekten dışa atım hava atım uzaklığı havadan atım gözetlemesi hızlı atım içe atım ileri atım ileri/geri atım işaretle atım kalbin atım hızının normalden yüksek olması kalbin dakikadaki atım sayısının azalması kalp atım bozukluğu kalp atım döngüsü kalp atım düzensizliği kalp atım hızı takibi kalp atım monitörleri kalpte atım düzensizliğine neden olan kalpte bir çeşit atım bozukluğu keseli atım kesintisiz atım küçük atım (damar kalınlığından az/ kancalamak) mükemmel atım net atım nükleer atım ritmik atım göstermek sağ ventrikül atım gücü indeksi sayısal atım serseri atım solungaç atım enerjisi tabana atım tam atım tam barut haklı atım tavana atım tek atım tek atım silah ters atım uçaksavar atım gözetleyicisi ufak atım üçlü atım ventriküler erken atım ventriküler erken atım sıklığı yanlış atım yatay atım

1: 0 ms