• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

atılmak

Türkçe - İngilizce

ATILMAK = (atılmak nedir; atılmak ne demek; atılmak İngilizcesi) 1. Atma işine konu olmak: «0 romanlarda kırpılan, atılan yerler var mıdır?» -A. Ağaoğlu. 2. (-e) Saldırmak, hücum etmek: Düşmanın üzerine atıldı. 3. (nsz) Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak: «Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu.» -S. F. Abasıyanık. 4. (-e) Başlamak: «Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya'da ne çetin sergüzeştlere atıldılar.» -F. R. Atay. 5. (-e) Bir işe girişmek. 6. (nsz) Patlatılmak: Silah atıldı. Top atıldı. 7. Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak.

ATILMAK = (atılmak nedir; atılmak ne demek; atılmak İngilizcesi) Ağaç ya da madensel kapı, pencere vb. nesneler eğrilmek, çarpılmak.

ATILMAK = (atılmak nedir; atılmak ne demek; atılmak İngilizcesi) Kapı, pencere keresteleri eğrilmek: Kapı pek fena atılmış, kapanmıyor.

ilgili sözler / related words

1: 11 ms