• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

atışma

Türkçe - İngilizce

atışma = münakaşa [öz Türkçe - eski terim]

ATIŞMA = (atışma nedir; atışma ne demek; atışma İngilizcesi) 1. Atışmak işi: «Başka karı kocalar gibi ikide bir atışma âdetimiz yoktur.» -R. Erduran. 2. ed. Saz şairleri, belli bir ayak üzerine karşılıklı deyiş söyleme.

ATIŞMA = (atışma nedir; atışma ne demek; atışma İngilizcesi) İki veya daha fazla çalgı ustasının, hangisinin çalgıya daha hâkim olduğunu göstermek amacıyla belli bir ritim üzerinde sırayla solo atmalarına dayalı yarışma.

ATIŞMA = (atışma nedir; atışma ne demek; atışma İngilizcesi) Saz ozanlarının koşukla tartışmaları.

1: 0 ms