• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aspire

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17306

ASPIRE = [ı'spayı] verb
çabalarını bir amaca yöneltmek, çok istemek * eşanlamlı : wish, yearn, want, desire
İngilizce örnek : The Minister of Foreign Affairs aspires to become Prime Minister.
Türkçe çevirisi : Dışişleri Bakanı Başbakan olmayı çok istiyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms