• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asitlik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 16387

asitlik = asidite [öz Türkçe - eski terim]

ASİTLİK = (asitlik nedir; asitlik ne demek; asitlik İngilizcesi) pH değeri 7.0‘ın altında olan sularda mevcut hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ölçüsü.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms