• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asiklik

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

asiklik = döngüsü düzensiz [eski terim - öz Türkçe]

asiklik = döngüsüz [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms