• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asetilsistein

Türkçe - İngilizce

ASETİLSİSTEİN = (asetilsistein nedir; asetilsistein ne demek; asetilsistein İngilizcesi) 1. Yapısında bulunan sülfidril gruplarının etkisiyle balgamın içindeki mukoproteinin disülfit (S-S) bağlarıyla tepkimeye girip mukusun kıvamını azaltarak dışarı atılmasını kolaylaştıran ilaç. 2. Asetaminofenin antidotu olarak kullanılan ilaç.

1: 0 ms