• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asetilkolinesteraz

Türkçe - İngilizce

ASETİLKOLİNESTERAZ = (asetilkolinesteraz nedir; asetilkolinesteraz ne demek; asetilkolinesteraz İngilizcesi) Merkezî sinir sistemi, otonom gangliyonlardaki sinapslar, alyuvarlar ve kolinerjik sinirlerin uyardığı tüm postsinaptik zarlarda bulunan, asetilkolini kolin ve asetata parçalayan hidrolaz sınıfından bir enzim, kolin esteraz.

ASETİLKOLİNESTERAZ = (asetilkolinesteraz nedir; asetilkolinesteraz ne demek; asetilkolinesteraz İngilizcesi) Asetilkolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolin esteraz, kolinesteraz I, gerçek kolinesteraz, AChE.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms