• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asetat

Türkçe - İngilizce

bilişim

ASETAT = (asetat nedir; asetat ne demek; asetat İngilizcesi) Asetik asit tuzu.

ASETAT = (asetat nedir; asetat ne demek; asetat İngilizcesi) Sinema Asetik asidin (sirke asidi) tuzu. (Yanmaz film tabanını oluşturan asetat, film yapımında kullanılan selüloz asetatın ham özdeğidir).

ilgili sözler / related words

aktinyum asetat alfa tokoferol asetat alil asetat alüminyum asetat amil asetat amonyum asetat anisil asetat asetat band asetat boyarmaddesi asetat boyası asetat disk asetat elyaf asetat elyafı asetat filament ipliği asetat film asetat filmi asetat ipeği asetat ipliği asetat lifi asetat lifleri asetat metabolizması asetat plastikleri asetat prova asetat silajları asetat şerit asetat taban asetat taşıyıcı asetat teli asetat vernik bakır asetat baryum asetat bazik asetat bazik kurşun asetat benzil asetat berilyum asetat bornil asetat buserelin asetat butil asetat bütil asetat bütil diglikol asetat bütil glikol asetat cıva asetat çinko asetat delmadinon asetat demir asetat demirüç asetat depo medroksiprogesteron asetat etil asetat etil glikol asetat etil vinil asetat etilen vinil asetat etilen vinil asetat eşçoğuzu etilvinil asetat fenil asetat florogeston asetat flugeston asetat fluoroprogesteron asetat gadolinyum asetat hidrat ganireliks asetat glikol eter asetat gonadorelin asetat gümüş asetat heksil asetat indiyum asetat itriyum asetat izoamil asetat izoamil asetat testi izobütil asetat izopropil asetat jeranil asetat kadmiyum asetat kalay asetat kalsiyum asetat kalsiyum magnezyum asetat klormadinon asetat kobalt asetat krom asetat kurşun asetat kurşun asetat emdirilmiş milya kâğıdı kurşun asetat metodu kurşun asetat üçhidrat kurşun asetat yöntemi kuru bazik kurşun asetat kuru kurşun asetat tasfiyesi levometadil asetat linalil asetat lityum asetat mafenid asetat mafenit asetat magnezyum asetat mangan asetat manganez asetat medroksiprogesteron asetat megestrol asetat mejestrol asetat melengestrol asetat metil asetat metil glikol asetat metilprednizolon asetat metoksi propil asetat mutedil kurşun asetat nikel asetat nötr kurşun asetat palladyum asetat pentil asetat polivinil asetat polivinil asetat emülsiyonu potasyum asetat primer formdaki vinil asetat polimerleri propil asetat sellülöz asetat sellülöz asetat yalıtımlı tel selüloz asetat selüloz asetat butirat selüloz asetat bütirat selüloz asetat propionat selüloz asetat verniği setroreliks asetat sezyum asetat sodyum asetat stirallil asetat stronsiyum asetat talyum asetat terpenil asetat uranil asetat üç asetik gruplu asetat vinil asetat vinil asetat plastikleri vinil klorür-vinil asetat plastikleri yanmaz asetat taban yeşil renkte bazik bakır asetat

1: 1 ms