• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asetaldehit

Türkçe - İngilizce

ASETALDEHİT = (asetaldehit nedir; asetaldehit ne demek; asetaldehit İngilizcesi) Gıda endüstrisinde kimyasal analizlerde kullanılan ve CH3 -CHO formülüyle gösterilen renksiz bir sıvı.

ASETALDEHİT = (asetaldehit nedir; asetaldehit ne demek; asetaldehit İngilizcesi) Formülü CH3CHO, e.n. 124 °C, k.n. 20,8 °C, yoğunluğu 0,786 g/mL olan, boğucu kokuya sahip, su, alkol ve eterde çözünen,çözücü ve indirgeyici olarak ve organik bileşiklerin elde edilmesinde kullanılan renksiz bir bileşik.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms