• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asılmak

Türkçe - İngilizce

ASILMAK = (asılmak nedir; asılmak ne demek; asılmak İngilizcesi) 1. Asma işi yapılmak veya asma işine konu olmak: «Yan yana asılmış aynı boyda tablolar gördük.» -B. R. Eyuboğlu. 2. Bir yere tutunup sarkmak. 3. Tutup çekmek: Çocuk annesinin eteğine asıldı. 4. Hızla eline almak: Hemen küreklere asıldı. 5. Boynuna ip geçirip sallandırılarak öldürülmek, idam edilmek. 6. mec. Bir şey isterken karşısındakini tedirgin edecek derecede üstelemek, ısrar etmek, ileri gitmek. 7. mec. Sonuna kadar mücadele etmek: Bir işe asılmak. 8. argo Karşı cinsin ilgisini çekmek için rahatsız edici davranışlarda bulunmak: Bir kıza asılmak.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms