• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

artist

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1952

ad / noun – figurative

isim / noun – informal

artist = oyuncu [eski terim - öz Türkçe]

artist = sanatçı [eski terim - öz Türkçe]

ARTİST = (artist nedir; artist ne demek; artist İngilizcesi) 1. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr: «Filmlerdeki artistlerin sahiden ölmediğini keşfedinceye kadar kadınlar kondu yollarına çok yaş döktü.» - L. Tekin. 2. hlk. Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. 3. mec. Olduğundan başka türlü görünen, yapmacık ve abartılı davranan kimse.

ARTİST = (artist nedir; artist ne demek; artist İngilizcesi) bk. sanatçı.

ARTİST = (artist nedir; artist ne demek; artist İngilizcesi) Sahne sanatçısı.

artist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2490

ARTIST = ['a: tist] noun
1 sanatçı * eşanlamlı : creator, composer
İngilizce örnek : All of the critics praised the artist.
Türkçe çevirisi : Eleştirmenlerin hepsi sanatçıyı övdü.
2 ressam * eşanlamlı : painter
İngilizce örnek : The book was illustrated by a well-known artist.
Türkçe çevirisi : Kitap tanınmış bir ressam tarafından resimlendirildi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms