• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

artırmak

Türkçe - İngilizce

açık artırma

eylem / verb

eylem / verb

artırmak = agreve etmek [öz Türkçe - eski terim]

artırmak = amplifiye etmek [öz Türkçe - eski terim]

artırmak = iktisat etmek [öz Türkçe - eski terim]

ARTIRMAK = (artırmak nedir; artırmak ne demek; artırmak İngilizcesi) 1. Artmasını sağlamak, çoğaltmak. 2. Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. 3. Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek. 4. mec. Herhangi bir davranışta ileri gitmek: Sen edepsizliği adamakıllı artırdın.

ARTIRMAK = (artırmak nedir; artırmak ne demek; artırmak İngilizcesi) Azmak, azıtmak: O da artırdı gali.

ARTIRMAK = (artırmak nedir; artırmak ne demek; artırmak İngilizcesi) Varlıklı duruma gelmek.

artırmak = tenmiye etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

açık artırmada fiyat artırmak alkol derecesini artırmak için şeker eklemek arabanın hızını artırmak artırmak (fiyat v.s.) artırmak (fiyat vb) artırmak (fiyat, kira, vs yi) artırmak (fiyat) artırmak (fiyatları) artırmak (ramp something up) artırmak (sesi) artırmak veya amplifiye etmek beş misli artırmak bileşime plastik özelliklerini artırmak amacıyla eklenen madde bir fiyatı artırmak birinin saygınlığını artırmak birinin ücretini artırmak boğazından artırmak bopu artırmak bopu artırmak (pokerde) borcu artırmak borçlanıp satın alma gücünü artırmak çabaları artırmak çabalarını artırmak değer ve kaliteyi artırmak değerini artırmak devir artırmak dişinden tırnağından artırmak dişten artırmak dört kat artırmak dört misli artırmak enerjisini artırmak etin hacmini artırmak için ete eklenen yenir madde veya karışım etkin'iğini artırmak etkinliği artırmak için birlikte çalışmak etkisini artırmak farkındalığı artırmak fazla artırmak fiyat artırmak fiyat düşürerek para gücünü artırmak fiyatı artırmak fiyatını artırmak fiyatları artırmak gereğinden fazla fiyat artırmak gücünü artırmak güç ve hızını artırmak (motorun) güçlüklerini artırmak günlük üretimini artırmak hafifçe artırmak (istediği düzeye getirmek için) hız artırmak hızı artırmak hızım artırmak hızını artırmak hızını artırmak (motorun) internet trafiğini artırmak istihsali artırmak itibarını artırmak kalitesini artırmak kameti artırmak kapasitesini artırmak kapasiteyi artırmak kazancı artırmak için ek sermaya kullanma ki (soru sözcükleriyle- vurgu artırmak için kullanılır) kirayı artırmak kirayı çok artırmak klimanın derecesini artırmak kredi hacmini artırmak kullanıcı ilgisini artırmak kurumun prestijini artırmak için yapılan reklam kuvvetini artırmak lezzet artırmak için işlenmiş yiyeceğe katılan bir madde motorun gücunu artırmak motorun gücünü artırmak motorun hızını artırmak müşteri memnuniyetini artırmak on kat artırmak on misli artırmak övgü ile birinin ününü artırmak para miktarını artırmak performansı artırmak pey sürerek fiyatı artırmak piyasadaki para hacmini artırmak prestij artırmak için yapılan reklam rekabet gücünü artırmak için bir işkoluna salınan vergi sahtekarlıkla bir çekin değerini artırmak satışı artırmak için hazırlanmış basılı materyal satışı artırmak için yerilen hediye satışı artırmak içini perakende ürünlerin rafa yerleştirilmesi model veya şeması satışları artırmak satışları artırmak için tedarikçi tarafından seyahat acentasına yapılan ek komisyon veya başka bir teşvik teklifi sayısını artırmak sermayeyi artırmak sertliği artırmak site trafiğini artırmak suni olarak artırmak (fiyat) sürat artırmak süratini artırmak sürümdeki parayı artırmak şiddete eğilimi artırmak şiddetini artırmak tanıtımla satışını artırmak tanıtımla sürümünü artırmak temposunu artırmak ücretleri aynı ölçüde artırmak üç kat artırmak üç misli artırmak üç misli artırmak veya artmak ününü artırmak üretimi artırmak ürüne dikkati çekerek satışını artırmak için ustaca yapılan pazarlama girişimi vergileri artırmak verimi artırmak verimlilik düzeyini artırmak verimlilik düzeyini artırmak (işyeri) vuruş sayısını artırmak yakıt tasarrufunu artırmak yarış başlar başlamaz tempoyu artırmak yavaş yavaş artırmak veya büyütmek yavaş yavaş hızını artırmak yüksek bir rakımda bile yolcuların rahat ve emniyeti için uçak içindeki basıncı artırmak yüzde beş artırmak

1: 0 ms