• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

arrange

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5924

ana kullanım

01. dizmek 02. düzeltmek 03. kararlaştırmak 04. planlamak 05. saptamak 06. ayarlamak 07. düzenlemek 08. tertiplemek 09. anlaşmak 10. anlaşmaya varmak 11. aranjmanını yapmak 12. ayarlama yapmak 13. dizilmek 14. düzmek 15. hazırlık yapmak 16. plan yapmak 17. sağlamak 18. sıraya koymak 19. tanzim etmek 20. tertip etmek 21. yerleştirmek 22. halletmek 23. hazırlamak 24. örelemek 25. sıralamak 26. yapmak 27. yoluna koymak

argo

01. bağlamak

bilişim

01. dizme 02. düzenle 03. düzenleme 04. yerleştir 05. yerleştirme 06. yerleştirme biçimi

matematik

01. sıralamak

müzik

01. aranje etmek 02. uyarlamak

ARRANGE = [ı'reync] verb
1 dizmek, düzeltmek * eşanlamlı : order, put in order dispose, array
İngilizce örnek : The engines can be arranged radially round the crankshaft.
Türkçe çevirisi : Motorlar krankın çevresinde radyal olarak dizilebilir.
2 düzenlemek, ayarlamak * eşanlamlı : organize, arrange * karşıtanlamlı : disarrange, disturb, disorder
İngilizce örnek : The sections are arranged in alphabetical order.
Türkçe çevirisi : Bölümler alfabetik olarak düzenlenmiştir.
3 kararlaştırmak, saptamak
İngilizce örnek : We've arranged to meet them at 9 o'clock.
Türkçe çevirisi : Onlarla saat dokuzda buluşmayı kararlaştırdık.
İngilizce örnek : Have you arranged to do anything on Saturday afternoon?
Türkçe çevirisi : Cumartesi öğleden sonra bir şey yapmayı kararlaştırdınız mı?
İngilizce örnek : We arranged to pay for the car by monthly instalments.
Türkçe çevirisi : Arabanın parasını aylık taksitlerle vermeyi kararlaştırdık.
4 halletmek, çözümlemek

ARRANGE = nasıl okunur, okunuşu /I'reync/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms