• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

arise

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2675

ARISE = [ı'rayz] verb
arose [ı'rouz], arisen [ı'rizın]
1 yükselmek; ayağa kalkmak
İngilizce örnek : We arose when the president entered the room.
Türkçe çevirisi : Başkan odaya girince ayağa kalktık.
2 baş göstermek, ortaya çıkmak * eşanlamlı : emerge, appear
İngilizce örnek : A discussion arose about the best way to go there.
Türkçe çevirisi : Oraya gitmenin en iyi yoluyla ilgili bir tartışma başladı.
İngilizce örnek : I'm afraid a difficulty has arisen.
Türkçe çevirisi : Maalesef bir sorun çıktı.
3 ileri gelmek, kaynaklanmak * eşanlamlı : originate

ilgili sözler / related words

1: 11 ms