• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

argue

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3384

ARGUE = ['a: gyu: ] verb
1 tartışmak, atışmak * eşanlamlı : debate, discuss, dispute * karşıtanlamlı : agree
İngilizce örnek : They are always arguing about politics.
Türkçe çevirisi : Sürekli politikayı tartışıyorlar.
İngilizce örnek : We argued with our friends about the European Union.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarla Avrupa Birliğini tartıştık.
İngilizce örnek : I sometimes argue with my husband.
Türkçe çevirisi : Bazen kocamla tartışırım.
2 kanıtlamaya çalışmak
İngilizce örnek : The physician argued his theory very cleverly.
Türkçe çevirisi : Doktor teorisini akıllı bir şekilde kanıtlamaya çalıştı.
3 neden olarak göstermek
* argue against = karşı çıkmak
* argue for = -i savunmak

ARGUE = nasıl okunur, okunuşu /'a:gyu:/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 1 ms