• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

archaic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12159

ana kullanım 1

01. eski 02. eskimiş 03. modası geçmiş 04. artık kullanılmayan 05. geçmişe ait 06. eskiye öykünen

ana kullanım 2

01. antik 02. arkaik 03. kadim 04. aşnı

ana kullanım 3

01. ilkel 02. gelişmemiş 03. iptidai

dilbilim

01. eskil 02. eskicil 03. eski

ARCHAIC = [a: 'keyik] adjective
modası geçmiş, eski * eşanlamlı : antiquated
İngilizce örnek : Whipping is an archaic form of punishment.
Türkçe çevirisi : Kırbaçlama eski bir ceza yöntemidir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms