• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

archaic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12159

sıfat / adjective 4 – lexicography

ARCHAIC = [a: 'keyik] adjective
modası geçmiş, eski * eşanlamlı : antiquated
İngilizce örnek : Whipping is an archaic form of punishment.
Türkçe çevirisi : Kırbaçlama eski bir ceza yöntemidir.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms