• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

arazi

Türkçe - İngilizce

askeri

haritacılık

hekimlik

hukuk / law

isim / noun

ormancılık

oto lastik

veterinerlik

ARAZİ = (arazi nedir; arazi ne demek; arazi İngilizcesi) 1) Altında, üstünde ya da üzerinde oluşturulmuş, iyelik ve kullanım haklarına konu olan, tüm yapıları ile birlikte yeryüzü parçası, 2) Geniş kırsal alan.

ARAZİ = (arazi nedir; arazi ne demek; arazi İngilizcesi) Kendisi ayrıca emlak vergisine tabi olan ve vergi yükümlülerinin bilançolarında kayıtlı bulunan toprak parçalarıdır.

arazi = toprak [eski terim - öz Türkçe]

ARAZİ = (arazi nedir; arazi ne demek; arazi İngilizcesi) 1) toprak. 2) yer parçası (Grundstück).

ARAZİ = (arazi nedir; arazi ne demek; arazi İngilizcesi) 1. Yeryüzü parçası, yerey, toprak: «Kurulan heyet şehrin arka tepelerinde kondu kurulacak uygun bir arazi bulma işiyle görevlendirildi.» - = L. Tekin. 2. Yer.

ARAZİ = (arazi nedir; arazi ne demek; arazi İngilizcesi) bk. yerey.

arazi = arâzî [Türkçe - Osmanlıca]

arazi = erâzî [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1785 tarihli arazi kuralları abd ve kanada'da kayalık dağlarının doğusunda kalan yayla ve ovalık arazi abd'nin batısındaki otlaklık arazi açık arazi açık arazi kayağı açık arazi parçası açık arazi tipi aydınlatma lambaları açık arazi üzerinden açıklık arazi ağaç dikimine uygun arazi ağaç kökleri çıkarılmamış arazi ağaçlandırılmış arazi ağaçlık arazi ağaçsız arazi ağaçsız yüksek arazi akakdo-arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık akıcı arazi aktüel arazi bozulumu alçak arazi alçak arazi ırkı alçak arazi ırkları alçak arazi koyun ırkı alçak arazi koyun ırkları alt-marjinal arazi alüvyondan oluşan arazi alüvyonlu arazi ana kanal veya yedek kanaldan doğrudan doğruya sulanan arazi ana kısımdan dışarıya doğru çıkıntı yapan ve tava sapını andıran ülke- eyalet veya arazi parçası apik arazi aralık arazi arazi açma arazi açma pulluğu arazi açmak arazi ağırlıklı hedefler arazi alanı arazi alçalımı arazi altı buzu arazi altyapı ve geliştirme masrafları arazi amenajmanı arazi analiz sistemi arazi analiz veri tabanı planlama arazi analizi arazi analizi ürünleri arazi arabası arazi aracı arazi araştırması arazi arıtması arazi arızaları arazi arızası arazi arkeolojisi–orta avrupa–kongreler arazi arzı arazi aşınmasını önlemek için yükselti çizgilerini izleyen arazi ayırma arazi bağışları arazi bağlantı flanşı arazi bakanlığı arazi bankası arazi basıncı arazi basıncı kontrolü arazi başlıkları arazi bedeli arazi biçimi arazi biçimlendirilmesi arazi bilgi sistemi arazi bilgileri müracaat sistemi arazi bilimi arazi birimi arazi birleştirilmesi arazi birleştirmesi arazi bisikletleri arazi bombardımanı arazi borusu arazi boykesiti arazi bozulması arazi bozulumu arazi bozulumunun dengelenmesi arazi bozulumunun dengelenmesi hedefi arazi bozulumunun ekonomisi girişimi arazi bölünmesi arazi buharlaşması arazi bürosu arazi bütünlemesi arazi çalışma talimatı arazi çalışması arazi çökmesi arazi dağılımı arazi dağılımı ve mülkiyeti arazi dağınıklığı arazi defteri arazi degradasyonu arazi değer vergisi arazi değeri arazi değerlendirme arazi değerlendirme çalışmaları arazi değerlendirme ekibi arazi değerlendirmesi arazi değerlerinin vergilendirilmesi arazi değişiklikleri arazi denemeleri arazi denetimi arazi deneyi arazi detayı arazi devri arazi doldurma arazi dönüşümü arazi dren borusu arazi drenajı arazi durumu arazi dürbünü arazi düzelmesi arazi düzeltilmesi arazi düzeltme arazi düzeltme kopyası arazi düzeltmesi arazi düzenlemeleri arazi düzenlemesi arazi düzleme arazi düzleme aleti arazi düzlemesi arazi düzlüğü arazi edindirme ve tesis kredileri arazi editleme istasyonu arazi eğikliği arazi eğimi arazi eğimine veya şekline uygun olarak yapılan dikim arazi eğimlendirme arazi eğitimi arazi ekibi koordinatörü arazi ekipleri arazi ekosistemleri arazi elektriki sondaj eğrisi arazi emlak bina ve müştemilatı arazi engebe sapması arazi engeline doğru kontrollü uçuş arazi envanteri arazi etüdleri arazi etüdü arazi etüt mühendisi arazi etütleri arazi farkındalık ve uyarı sistemi arazi fiyatı arazi formeni arazi fotoğrafı arazi geliri arazi gelirinde artış arazi gelirindeki artım arazi geliriyle kurulmuş üniversite arazi geliriyle kurulmuş ziraat fakülteleri arazi gelişmesi arazi geliştirimi arazi genişlemesi arazi göçmesi arazi gösterilişi arazi gözlemi arazi gözlemleri arazi hakkındaki ayni dava arazi hakları arazi harekâtı arazi haritacılığı arazi haritalama arazi haritası arazi hatası arazi hazırlama arazi hazırlanması arazi hazırlığı arazi hedefi arazi hududu arazi hukuku arazi hurdası arazi ıslah ekipmanı arazi ıslah etme arazi ıslah giderleri arazi ıslahı arazi ıslahı kooperatifi arazi ıslahı kredisi arazi ıslahı makineleri arazi ıslahı politikası arazi ıslahı ve sulama sistemleri daire başkanlığı arazi idaresi arazi ihtiyaçları ve ürün hali arazi iklimi arazi iktisabı arazi ile ilgili arazi ilhakı arazi inceleme raporu arazi incelemesi arazi incelenmesi arazi inkişafı arazi ipotek sözleşmesi arazi iradı arazi istihbaratı arazi istilaları arazi işareti arazi işaretleri yardımıyla yön verme arazi işi arazi işlemesi arazi işleri arazi iyileştirilmesi arazi iyileştirmesi arazi izleme arazi izleme sistemi arazi kabartması arazi kabiliyet sınıfı arazi kabiliyet sınıflaması arazi kabiliyeti arazi kabiliyeti haritası arazi kabiliyetli arazi kabiliyetli araç arazi kadastrosu arazi kademeleri arazi kalibrasyonu arazi kalitesi arazi kamyonu arazi kapasitesi arazi kaplier rutubet kapasitesi arazi karakteristiği arazi karantina düzenlemeleri arazi karnesi arazi kaybı arazi kaydı arazi kayıt defteri arazi kayıt işlemi arazi kayıt sistemi arazi kayıtları arazi kayması arazi kaynakları arazi kazanımı arazi kazanma arazi kazanmak arazi kazanmak (denizden) arazi kazanmak (denizi doldurarak) arazi kemeri arazi kepçesi arazi kesidi arazi kesimleri arazi keşfi arazi kıymet artışı vergisi arazi kıymetlendirilmesi arazi kıymetlendirmesi arazi kira anlaşması arazi kiralama arazi kiralama yasası arazi kirası arazi kirasıyla ilgili yasa arazi komparatörü arazi kompartımanı arazi konfigürasyonu arazi kontrol merkezi arazi kontrolü arazi kontur eşleştirme arazi korelasyonu arazi koridoru arazi koruma arazi koruma araştırma enstitüsü arazi koruma merkezi araştırma enstitüsü arazi koşulları arazi kotu arazi kullanıcıları arazi kullanılabilirliği arazi kullanım arazi kullanım amacına göre harita çalışması arazi kullanım araştırması arazi kullanım değişikliği arazi kullanım değişikliği ve ormancılık arazi kullanım etüdü arazi kullanım hakkı arazi kullanım haritalaması arazi kullanım haritası arazi kullanım imtiyazı arazi kullanım kabiliyet sınıfları arazi kullanım kabiliyeti haritası arazi kullanım kısıtlaması arazi kullanım planı arazi kullanım planlaması arazi kullanım planlanması arazi kullanım politikası arazi kullanım şekilleri arazi kullanım taslağı arazi kullanım yapısı arazi kullanım yoğunluğu arazi kullanımı arazi kullanımı-arazi kullanım değişikliği ormancılık arazi kullanış katsayısı arazi kullanış planı arazi kullanışı arazi kullanışlılık değeri arazi kullanma arazi kullanma derecesi arazi kullanma hakları arazi kullanma haritası arazi kullanma kabiliyet sınıfları arazi kullanma kabiliyeti arazi kullanma kabiliyeti alt sınıfı arazi kullanma kabiliyeti altsınıfı arazi kullanma kabiliyeti birimi arazi kullanma kabiliyeti haritası arazi kullanma kabiliyeti sınıfı arazi kullanma kabiliyeti sınıfı I arazi kullanma kabiliyeti sınıfı ii arazi kullanma kabiliyeti sınıfı iii arazi kullanma kabiliyeti sınıfı iv arazi kullanma kabiliyeti sınıfı v arazi kullanma kabiliyeti sınıfı vi arazi kullanma kabiliyeti sınıfı vii arazi kullanma kabiliyeti sınıfı viii arazi kullanma kabiliyeti sınıflandırılması arazi kullanma kabiliyeti sınıfları arazi kullanma planı arazi kullanma planlaması arazi kullanma şekilleri arazi kullanma tasarrufu arazi kullanma taslağı arazi kuvveti arazi laboratuvarı arazi lastiği arazi lastik tekerleği arazi maketi arazi mâniası arazi masası arazi masrafları arazi mesafe ayar sistemi arazi mesaha fenni arazi meselesi arazi modeli arazi monitörü arazi mühendisi arazi mükellefiyeti arazi mülkiyet yapısı arazi mülkiyeti arazi mülkiyetini nakleden mahkeme emri arazi mütalaası arazi okçuluğu. bu yarışmada okçular ormanlık bir bölgede gerçek avcılar gibi dolaşıp karşılarına çıkan hedeflere atış yaparlar arazi oku arazi olma arazi olmak arazi onarımı arazi otomobili arazi oturması arazi oturması (imalt dolayısıyla) arazi oturuşması arazi öçmeye dayanan inceleme arazi ölçme arazi ölçme aleti arazi ölçme bilgisi arazi ölçme çubuğu arazi ölçme duvarı arazi ölçmek arazi ölçmeleri arazi ölçmesi arazi ölçü uçağı arazi ölçücüsü arazi ölçüm âleti arazi ölçüm sistemi arazi ölçümleri arazi ölçümü arazi ölçümü ve harita alma arazi ölçümü–kongreler arazi önleme sistemi arazi örtüsü arazi örtüsü değişimi arazi örtüsü sınıflama sistemi arazi örtüsünün haritalanması arazi özellikleri arazi özgüleme arazi parçalanması arazi parçası arazi parsel tanımlama sistemi arazi parseli arazi parselleme arazi piyasası arazi planeri arazi planı arazi planlaması arazi politikası arazi pozisyonu arazi profil kayıt cihazı arazi profili arazi profili fotoğrafisi arazi profilleme arazi profilli lastik arazi rantı arazi reaksiyonu arazi reformu arazi rehabilitasyonu arazi rejimi arazi restorasyonu arazi sahibi arazi sahipleri arazi sahipliği arazi seviye düzeltme makinesi arazi seviyesi arazi sınıflaması arazi sınıflandırılması arazi sınıflandırması arazi sınırı arazi sınırları arazi sicili arazi sifonu arazi sözleşmesi arazi spekülasyonu arazi şanzımanı arazi şartları arazi şekilleri arazi şekli arazi şekli oluşumu arazi şekline göre bindirme arazi şekline uygun bindirme arazi şeridi arazi tafsilatı arazi tahrircisi arazi tahsis dairesi arazi tahsis dairesi başkanlığı arazi tahsis etme arazi tahsisi arazi takdiri arazi taksiminden çıkan suç arazi taksiminden kaynaklanan suç arazi tanzimi arazi tapu dairesi arazi tapu sicili arazi tasarrufu arazi tasnif raporu arazi tasnifi arazi tasnifi işaretleri arazi taşıtı arazi tatbikatı arazi tekerleği çiğ teker arazi temizleme ekipman arazi temizleme makinesi arazi tepkimesi arazi tepkisi arazi terki arazi tescili arazi testi arazi tesviye arazi tesviye aleti arazi tesviye makinası arazi tesviye makinesi arazi tesviyesi arazi tevhidi arazi tipi taşıtlar arazi toplulaştırılması arazi toplulaştırma arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri daire başkanlığı arazi toplulaştırması arazi topografyası arazi topografyasında boyun arazi trafiği arazi uçuşu arazi ulaşımı arazi uygulaması arazi uygunluğu arazi uygunluk analizi arazi uygunluk sınıflaması arazi üniforması arazi üretkenliği arazi üstü akım arazi üzerinde hukuken tanınan bir menfaat arazi üzerinde iştirak halinde tasarruf hakkı arazi üzerinde müşterek mülkiyet arazi üzerindeki fiili tasarruf hakkı arazi üzerindeki ipotek arazi üzerindeki tanı mülkiyet arazi vasıtası arazi ve arsalar arazi ve arsalar hesabı arazi ve bina vergisi arazi ve binalar arazi ve mülk vergilemesi arazi vergilendirmesi arazi vergisi arazi verileri arazi verimliliği arazi vitesi arazi vitesi kolu arazi yapısı arazi yarışı arazi yarışında jokeyin at üzerinde aldığı oturma pozisyonu arazi yarışları arazi yasası arazi yazmanı arazi yerleşimi arazi yeteneği arazi yetenek sınıflaması arazi yetenek sınıfları arazi yönetimi arazi yönetimi sistemi arazi yükleyicisi arazi yüksekliği arazi yükseklik distorsiyonu arazi yükselmesi arazi yükselti basamağı arazi yükselti basamakları arazi yükselti kuşağı arazi yükselti kuşakları arazi yükseltme arazi yükseltme kompaktörü arazi yüzey akışı arazi yüzeyi arazi yüzeyindeki hafif engebeler

1: 1 ms