• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

araştırmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

deyim / idiom

eylem / verb

ilgili sözler / related words

1: 0 ms