• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

arıtmak

Türkçe - İngilizce

fiil / verb

ARITMAK = (arıtmak nedir; arıtmak ne demek; arıtmak İngilizcesi) 1. bk. arılamak-1. 2. Düzenlemek. 3. Kiracı evi boşaltmak. 4. Bitirmek, tüketmek. 5. Yükletmek: Bu sandığı senin arabaya arıtıver.

ARITMAK = (arıtmak nedir; arıtmak ne demek; arıtmak İngilizcesi) 1. Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak. 2. Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek.

ARITMAK = (arıtmak nedir; arıtmak ne demek; arıtmak İngilizcesi) 1. Temizlemek. 2. Tenzih etmek, tebrie etmek, tezkiye etmek.

ARITMAK = (arıtmak nedir; arıtmak ne demek; arıtmak İngilizcesi) tasfiye etmek.

ARITMAK = (arıtmak nedir; arıtmak ne demek; arıtmak İngilizcesi) Yormak.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms