• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

appropriate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 997

APPROPRIATE 1 = [ı'prouprieyt] verb
1 (for) ayırmak, tahsis etmek * eşanlamlı : assign, allot
İngilizce örnek : Congress appropriated ten million dollars for the research.
Türkçe çevirisi : Kongre bu araştırmaya on milyon dolar tahsis etti.
2 kendine mal etmek, kendine ayırmak * eşanlamlı : take possession of, seize
İngilizce örnek : He claimed that they appropriated his land illegally.
Türkçe çevirisi : Arazisini yasadışı olarak ele geçirdiklerini iddia etti.
3 çalmak

APPROPRIATE 2 = [ı'proupriıt] adjective
uygun * eşanlamlı : suitable, proper, fitting * karşıtanlamlı : inappropriate, unfit
İngilizce örnek : I am sorry, but your clothes are not appropriate to the occasion.
Türkçe çevirisi : Affedersiniz ama kıyafetiniz bu güne uygun değil.
İngilizce örnek : He doesn’t have the appropriate background for the job.
Türkçe çevirisi : İş için uygun geçmişi (birikimi) yok.

ilgili sözler / related words

adopt appropriate measures appropriate accommodation appropriate air traffic services authority appropriate airworthiness requirement appropriate ats authority appropriate authority appropriate bargaining unit appropriate body appropriate combination appropriate filler agent appropriate for oneself appropriate forum for trial of the action appropriate funds (for) appropriate funds for appropriate gear appropriate inventory appropriate mathematical language appropriate mathematical language organize work appropriate mathematical terms appropriate measures appropriate media appropriate method appropriate money appropriate money for appropriate national authority appropriate oversight appropriate price appropriate product appropriate something for oneself appropriate storage conditions appropriate storage facilities appropriate supervision appropriate techniques appropriate technologies appropriate technology appropriate time appropriate to appropriate to oneself appropriate treatment appropriate unit appropriate uses appropriate weather report and forecast appropriate word as appropriate be appropriate be appropriate for consigning to appropriate authority upon the first examination of petition developmental appropriate education entirely appropriate explore appropriate guarantees if appropriate it's appropriate remit to the appropriate committee set off and to appropriate take appropriate action through appropriate means under appropriate royalty free license agreements where appropriate where it deems appropriate wrongly appropriate something

1: 0 ms