• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

apprehend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14253

ana kullanım

01. anlamak 02. kavramak 03. tutuklamak 04. korkmak 05. yakalamak 06. endişe etmek 07. idrak etmek 08. korkuyla beklemek 09. tevkif etmek

hukuk

01. alıkoymak 02. gözaltına almak

APPREHEND = [epri'hend] noun
1 anlamak, kavramak * eşanlamlı : understand, grasp
İngilizce örnek : He didn’t apprehend the gravity of the situation.
Türkçe çevirisi : Durumun vahametini anlamış değil.
2 huk. tutuklamak * eşanlamlı : arrest, catch, seize
İngilizce örnek : The sheriff will apprehend the forger.
Türkçe çevirisi : Şerif sahtekârı tutuklayacak.

1: 0 ms