• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

anormallik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 13317

anormallik = aykırılık [eski terim - öz Türkçe]

anormallik = dengesizlik [eski terim - öz Türkçe]

anormallik = olağandışılık [eski terim - öz Türkçe]

anormallik = sapıklık [eski terim - öz Türkçe]

anormallik = sapkınlık [eski terim - öz Türkçe]

ANORMALLİK = (anormallik nedir; anormallik ne demek; anormallik İngilizcesi) Anormal olma durumu: «Bu işte bir gariplik, bir anormallik vardı.» -H. R. Gürpınar.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms