• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

annul

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 33329

ANNUL = [ı'nal] verb
yürürlükten kaldırmak, bozmak * eşanlamlı : cancel, invalidate
İngilizce örnek : The city council voted to annul some outmoded laws.
Türkçe çevirisi : Şehir meclisi bazı eski yasaları kaldırmak için oylama yaptı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms