• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ani duruş

Türkçe - İngilizce

ANİ DURUŞ = Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ülke ekonomisine ilişkin siyasi veya iktisadi istikrarsızlık gibi içsel veya küresel likidite koşullarının daralması ve bulaşıcılık etkisi gibi dışsal nedenler yüzünden yabancı sermaye girişlerinin aniden durması veya yabancı sermayenin ülkeden çıkması. [iş dünyası > ne, nedir, ne demek]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms