• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

anayasa

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1558

ANAYASA = Bir devletin idare şeklini belirleyen ve o devletin temel müesseselerini, fertlerin hak ve hürriyetlerini düzenleyen temel kanun; kanun-i esasi. [iş dünyası > ne, nedir, ne demek]

ANAYASA = Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi. [sözlük anlamı, tanımı]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms