• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

amiable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11990

AMIABLE = ['eymiıbıl] adjective
sevimli, samimi * eşanlamlı : friendly, amicable, pleasant, kindhearted * karşıtanlamlı : disagreeable, ill-tempered
İngilizce örnek : The new manager seems to be an amiable man.
Türkçe çevirisi : Yeni müdür cana yakın bir adama benziyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms