• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ambitious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6425

AMBITIOUS = [em'bişıs] adjective
hırslı, tutkulu; çok istekli * eşanlamlı : zealous, pushing, aspiring
İngilizce örnek : He is young and very ambitious.
Türkçe çevirisi : O genç ve çok hırslı.
İngilizce örnek : The ambitious youth left home and went to the city.
Türkçe çevirisi : Tutkulu genç evden ayrıldı ve şehre gitti.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms