• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

amaze

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 43329

AMAZE = [ı'meyz] verb
hayrette bırakmak * eşanlamlı : astonish, astound, stun * karşıtanlamlı : tire, bore
İngilizce örnek : You have finished all the work in one week! You amaze me.
Türkçe çevirisi : Bütün işi bir haftada bitirdin! Beni hayrette bırakıyorsun.
İngilizce örnek : It amazes me how you can study with that noise.
Türkçe çevirisi : Bu gürültüde nasıl çalışabiliyorsun hayret ediyorum.
* be amazed = şaşırmak
İngilizce örnek : I am amazed at his fluency in French.
Türkçe çevirisi : Fransızcadaki akıcılığına şaşıyorum.

AMAZE = nasıl okunur, okunuşu /I'meyz/ eylem

1: 0 ms