• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

altyapı

Türkçe - İngilizce

toplumbilim

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) 1. Bir ülkede ulaştırma, enerji, iletişim sistemleri gibi kamu yararına kullanılan sermaye varlıklarının bütünü. 2. Marksist yaklaşımda toplumsal gelişmenin belirleyici unsuru olan üretici güçler, bilgi ve teknolojik gelişme bütününden oluşan iktisadi yapı.

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) Bir yerleşim bölgesi ve sanayi kuruluşu için gerekli olan yol, su, elektrik, iletişim, vb. yapıların tümü, teknik altyapı.

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) Yerleşim bölgelerinde temel ihtiyaçların temini için cadde veya sokaklarda yer altına tesis edilen kanalizasyon, su, elektrik, telefon vb. yatırımların tümüne verilen isimdir. Doğal gaz hatları da bu tanım kapsamında.

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) Yolun toprak işi sonunda, projesinde belirlenmiş kot ve enkesit şekline getirilen kısmıdır. Üstyapının maruz kaldığı bir kısım etkiyi altyapı karşılar. Drenaj yapıları, köprü, menfez, tünel, viyadük, istinat ve iksa duvarları, tahkimat gibi sanat yapıları, şevler altyapı içinde değerlendirilir.

altyapı = background [öz Türkçe - eski terim]

altyapı = enfrastrüktür [öz Türkçe - eski terim]

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) 1. Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. 2. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim: «Türk romanı kendini belirleyen altyapı kurumlarının dışında, onlardan ileri bir aşamadadır.» -S. İleri. 3. top. b. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı.

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) 1-Bir kentin işlevlerini görebilmesi, büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan temel işgörü ve kolaylıklarla gereçler. 2 -Bir yerbölümde yapı yapılabilmesi ve yapılan yapının, içinde oturanlara yeterli bir barınma işgörüsü sağlayabilmesi için bulundurulması gereken su, elektrik, pis su ağı vb. kent kolaylıkları.

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) Eytişimsel dünya görüşüne göre toplumun temelini oluşturan ve siyasa, hukuk, ahlak, eğitim, din gibi üstyapı öğelerini etkileyen ekonomik yapı.

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) mimarlık, yapıcılık: Bir yerleşme bölgesi için gerekli olan, yol, su, elektrik, pissu döşemi; bu döşemlerin tümü.

ALTYAPI = (altyapı nedir; altyapı ne demek; altyapı İngilizcesi) Tarihsel özdekçiliğe göre, toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin tümü.

ilgili sözler / related words

altyapı borusu altyapı çalışmaları altyapı çalışması altyapı dizaynı altyapı enzimi altyapı finansmanı altyapı galerisi altyapı geliştirme altyapı hizmeti altyapı hizmetleri altyapı inşaatı altyapı işleri altyapı işletmecisi altyapı kapasitesi altyapı komitesi altyapı muhasebe birimi altyapı mülkiyeti düzenlemeleri altyapı özgeni altyapı planlaması altyapı proje ve uygulama şube müdürlüğü altyapı projesi altyapı sistemi altyapı sistemi kayıp-kaçak endeksi altyapı şebekesi altyapı tabanlı sistemler altyapı tasarımı altyapı tesisi altyapı ve çevre izleme daire başkanlığı altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü altyapı ve lojistik ofisi altyapı ve şehir yenileme bürosu altyapı yatırımı altyapı yatırımları altyapı yatırımları genel müdürlüğü altyapı yöneticisi arazi altyapı ve geliştirme masrafları asya altyapı yatırım bankası atıksu altyapı kuruluşları atıksu altyapı tesisleri atıksu altyapı tesisleri yönetimi avrupa altyapı çalışmaları merkezi bölgesel altyapı bt altyapı kütüphanesi bt altyapı kütüphanesi (it infrastructure library) en altyapı endüstriyel altyapı gelir getiren altyapı güney antalya altyapı birliği güney antalya turizmi geliştirme ve altyapı birliği hizmet olarak altyapı ils altyapı kamu altyapı yatırımları kentsel altyapı kritik altyapı milli altyapı nato altyapı ve kıyıötesi harcamaları ortak altyapı harp bilgi sistemi sosyal altyapı sosyal ve kültürel altyapı teknik altyapı teknik altyapı güvenliği teknoloji altyapı planı temel kamusal altyapı türkiye ulusal internet altyapı ağı ulaşım ve altyapı ulaştırma altyapı ihtiyaç değerlendirmesi

1: 1 ms