• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

altyüz

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

altyüz = basis [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms