• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aloof

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15781

ALOOF = [ı'lu: f] adverb
soğuk, mesafeli, uzak * eşanlamlı : cold, unfriendly, distant * karşıtanlamlı : friendly, cordial, warm
İngilizce örnek : She was unusually aloof and hardly ever spoke to us all night.
Türkçe çevirisi : Anormal bir şekilde soğuktu ve bütün gece bizimle konuşmadı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms