• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alkinler

Türkçe - İngilizce

eczacılık

ALKİNLER = (alkinler nedir; alkinler ne demek; alkinler İngilizcesi) Yapısındaki iki karbon atomu üçlü bağla bağlanmış ve CnHn genel formülü ile gösterilen hidrokarbonlar sınıfı. Örn. etin (HC══CH).

1: 0 ms