• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alkali kayaçlar

Türkçe - İngilizce

ALKALİ KAYAÇLAR = (alkali kayaçlar nedir; alkali kayaçlar ne demek; alkali kayaçlar İngilizcesi) Öteki bileşenlere oranla, alkalilerin çokluğu gibi ayırt edici bir özellik gösteren ve genel olarak sodyumlu piroksen, sodyumlu amfibol ya da feldspatsıları kapsayan magmatik kayaçlar.

1: 0 ms