• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alkış

Türkçe - İngilizce

edebiyat

ALKIŞ = (alkış nedir; alkış ne demek; alkış İngilizcesi) Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama, kargış karşıtı.

ALKIŞ = (alkış nedir; alkış ne demek; alkış İngilizcesi) Dua: Bana alkış etti.

ALKIŞ = (alkış nedir; alkış ne demek; alkış İngilizcesi) Hayır, dua, iyi dilek: Oğlum sözümü tut, alkışımı al.

ALKIŞ = (alkış nedir; alkış ne demek; alkış İngilizcesi) İnsanın yaşamı yararına yapılmış olan olumlu bir işi, eylemi ya da yaratıyı onaylamakta ve övmekte uygulanan, iki elin avuçlarını birbirine vurarak çıkarılan sesle ortaya konulan değerlendirme ve anlatım yolu.

ALKIŞ = (alkış nedir; alkış ne demek; alkış İngilizcesi) Medih, sitayiş, dua.

ALKIŞ = (alkış nedir; alkış ne demek; alkış İngilizcesi) Padişah ile vezirleri yüceltmek için yapılan gösteri.

ALKIŞ = (alkış nedir; alkış ne demek; alkış İngilizcesi) Seyircilerin el çırparak oyuncuları, yazarı, sahneye koyucuyu, dekor sanatçısını, vb. beğendiklerini belirtmeleri, açıkça göstermeleri.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms