• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aleyhinde

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 16199

ilgili sözler / related words

-in aleyhinde -in aleyhinde elinde kanıtlar bulunmak -nin aleyhinde çalışmak -nin aleyhinde söylenmek aile nizamı aleyhinde suç aleyhinde asılsız şeyler yazmak aleyhinde bir şey söylenemez aleyhinde bir şeye sahip olmak aleyhinde birleşmiş aleyhinde bulunmak aleyhinde çalışmak aleyhinde dava açılabilir aleyhinde dava açmak aleyhinde davranmak aleyhinde istirdat veya rücu davası caiz olan kimse aleyhinde karar vermek aleyhinde konuşmak aleyhinde kullanmak aleyhinde olan aleyhinde olma aleyhinde olmak aleyhinde oy kullanmak aleyhinde oy vermek aleyhinde söylemek aleyhinde söylenecek bir şey yok aleyhinde söylenmek aleyhinde tanıklık yapmak aleyhinde va'zetmek aleyhinde yakalama emri çıkarılmış aleyhinde yazmak bakan aleyhinde ittiham bir kimseyi bir şeyin lehinde ya da aleyhinde etkilemek bir şeyin aleyhinde karar vermek bir şeyin aleyhinde konuşmak biri aleyhinde dava açmak biri aleyhinde tanıklık yapmak birini aleyhinde şikâyette bulunmak birini aleyhinde şikâyette veya iddiada bulunmak birinin aleyhinde bir şey bilmek birinin aleyhinde dava açmak birinin aleyhinde konuşmak birinin aleyhinde olmak birinin aleyhinde verip veriştirmek birinin gizlice aleyhinde çalışmak birisinin aleyhinde bir şey düşünmek birisinin aleyhinde tanıklık yapmak demosthenes'in makedonyalı philip aleyhinde yaptığı üç konuşmadan biri gerçekler onun tamamen aleyhinde görünüşe göre her şey onun aleyhinde hazine aleyhinde istihkak davası açan kimseye terettüp eden beyyine külfeti hem lehinde hem aleyhinde bulunmak her imtiyaz, imtiyaz veren aleyhinde en keskin bir tarzda tefsir edilmelidir hükümet aleyhinde sloganlar atmak imtiyaz devlet aleyhinde hüküm ifade etmez işçi aleyhinde kanun kelimeler şüpheye mahal bırakmadığı takdirde acık lafız aleyhinde tefsir caiz değildir kesinleşmiş bir hükümde bir kimsenin aleyhinde tespit edilen olayların o kimse tarafından inkâr edilememesi kötüniyetle ve sebebsiz olarak başka bir kimse aleyhinde yaptırılan ceza veya iflâs takibatı lehinde veya aleyhinde mahkeme veya yargıç aleyhinde yahut huzurunda yapılan münasebetsizlik mukavemet gösteren kimse aleyhinde mülkiyet aleyhinde işlenen ve hem suç hem haksız fiil teşkil eden fiiller onun aleyhinde hiçbir söz söyletmem onun aleyhinde söz söyletmem pazarlığı yapan kişinin aleyhinde anlaşma şahıs aleyhinde işlenen ve müebbet hapis cezası ile cezalandırılacak suç şiddetle aleyhinde bulunan şiddetle aleyhinde bulunma şiddetle aleyhinde bulunmak türkiye aleyhinde faaliyet yanlış bir rapor veren kimse aleyhinde açılan tazminat davası yönetimin ya da görevlilerin yolsuz işlemler yüzünden hazine aleyhinde açılan dava zani aleyhinde açılan tazminat davası

1: 0 ms