• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alan

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 198

havacılık

inşaat

isim / noun – aeronautics

isim / noun – aeronautics, American

isim / noun – aeronautics, British

isim / noun – British

isim / noun – circus

isim / noun – figurative

isim / noun – sports

mimarlık

sıfat / adjective

alan = agora [öz Türkçe - eski terim]

alan = area [öz Türkçe - eski terim]

alan = branş [öz Türkçe - eski terim]

alan = field [öz Türkçe - eski terim]

alan = meydan [öz Türkçe - eski terim]

alan = platform [öz Türkçe - eski terim]

alan = saha [öz Türkçe - eski terim]

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) (sinema, televizyon) Bir alıcı merceğinin seçik bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve enin tümü.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) 1. Açıklık, düzlük yer: Atlar alanda yayılıyor. 2. Etrafı tepelerle çevrili çukur yer, koyak. 3. Orman içindeki düz ve ağaçsız yer. 4. İki tarla arasındaki sınır. 5. Kır, ova: Alanlar yeşermeye başlamış. 6. Dışarı, açık, ortalık, yer: Aldığını yerine koy, alanda bırakma. 7. Çayır, çimenlik. 8. Ufuk. 9. Ekilen tarlalarda tohumun bitmediği yerler: Bu yıl ekinlikler hep alan kaldı. 10. Yıkılmış veya yarım bırakılmış ev. 11. Değirmende tahılın ilk döküldüğü yer.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) 1. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. 2. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. 3. Yüz ölçümü. 4. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer. 5. mec. Bir çalışma çevresi: «Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır.» -N. Ataç. 6. fiz. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı. 7. sin. ve TV Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. 8. sp. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) 1. Eski Roma açıkhava gösterisine özgü geniş yer (elips biçimi). 2. Seyirciler ortasında bir oyun yeri.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) 1. Güreş karşılaşmalarının yapıldığı yer. 2. Yağlı güreşin ve karakucağın yapıldığı yüzeyi çimle kaplı toprak yer.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) 1. Roma imparatorluğu döneminde açık havada yapılan gösteriler için yapılmış geniş, çoğu kez değirmi biçimde oyun yeri. 2. Seyircilerin ortasında oyun yeri olan çevreli tiyatro'nun büyüğü.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Açık, düz yer, meydan.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Alantopu oyununun oynandığı, boyu 23,77 m. eni tek oyunu için 8,23 m., çift oyunu için 10,97 m. olan dikdörtgen biçimindeki yer.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Anıtların, tarih yapıtlarının, önemli yapıtasarcılık yapıtlarının çevresinde ya da yakınında, genellikle taşıt dolaşımına açık tutulmayan, herkesin oturup dinlenmesine elverişli duruma getirilmiş, dileyenlerin, gereğinde siyasal toplantılar da yapabilecekleri genişçe düzlük.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Bir araştırma konusu ya da sorununun taşıyıcısı olan ve belli ayrıtları bulunan gözlem birimlerinden oluşmuş araştırma evreni ya da bu evrenin içinde gözlendiği gerçek yaşam bağlamı.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Bir ilingesel uzayda açık ve bağlantılı olan altküme.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü'nün çevresinde uyarılan kendini kuvvet etkisi ile belli eden yönleçsel, doğabilimsel nicelik.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Bir sirkte gösterilerin yapıldığı alan.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Bir tutanakta, özel bir veri türüne ayrılmış belirli bir bölge. En küçük mantıksal veri saklama birimi.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Birtakım güçlerin etkin oldukları yer.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) bk. yüzölçü.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) Ekili tarlada ürün çıkmamış, boş yerler: Tarlanın yarısı alan galmış.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) sâha.

ALAN = (alan nedir; alan ne demek; alan İngilizcesi) TV. Çerçevenin en üst satırından en alt satırına kadar yatay taramanın tümü.

alan = âhiz [Türkçe - Osmanlıca]

alan = meydân [Türkçe - Osmanlıca]

alan = sâha [Türkçe - Osmanlıca]

alan = vâdî [Türkçe - Osmanlıca]

alan = zemîn [Türkçe - Osmanlıca]

ALAN = Bir kaydın veri birimi niteliğindeki belirli tür bilgi taşıyan alt bölümü.

ilgili sözler / related words

-larda yer alan 100 metre karelik bir alan ölçü birimi 2. kömürün alındığı alan 3-b alan grafik için biçim seçin 3-b alan grubunu biçimle 3-b imli basit alan grafiği abisal alan açık alan açık alan dreni açık alan fobisi açık alan fobisi olan açık alan heykelleri açık alan katsayısı açık alan kayağı açık alan korkusu açık alan korkusu olan açık alan ürküsü açık alan ürküsü olan açık alan vinci açık alan yoğunluğu açıklıklı yakın alan taramalı mikroskopi açıklıktaki alan şiddeti dağılımı açılışta yer alan açılma yolları olan alan açısal alan adını -den alan ağaç gövdesi veya bitki kökleri ile kaplanan alan ağaçlık alan ağaçsız alan ağaçsız meydanlık alan ağırdan alan aidat alan aklı baştan alan aklını başından alan aktif alan aktif yeşil alan aküden güç alan ünite al alan al özet alan alan (bilimsel açıdan vb) alan (mülkiyet) alan (santral) dışı abone hattı alan açısı alan ad sistsemi zehirlenmesi alan ad sunucusu alan adı alan adı aboneliği alan adı adresi alan adı aktarma alan adı analizi alan adı avcısı alan adı çözümleyicisi alan adı denetleyicisi alan adı eşleme alan adı hizmeti alan adı iletişim bilgileri alan adı kaydı alan adı kayıt şirketi alan adı kilidi alan adı mimarisi alan adı modeli alan adı saldırısı alan adı sil alan adı sistemi alan adı sistemi (domain name system) alan adı sistemine dışarıdan sızma alan adı sunucusu alan adı uzantısı alan adı yönlendirme alan adı yükseltme alan adını girin alan adını göster alan adları var alan adlarını ekle alan adresi alan ağı alan ağırlığı alan ağırlıklı ortalama çözünürlüğü alan akımı alan amiri alan anahtarı alan anahtarları alan analizi alan araştırma alan araştırmacası alan araştırması alan araştırması teknikleri alan araştırması yöntemleri alan arızası alan atama alan ayarlama alan ayarları alan aydınlatılması alan aydınlatma tesisi alan aydınlatması alan ayırıcı alan ayırıcısı alan bağımlı alan bağımlılık alan bağımsız alan bağımsızlık alan bağlamı alan bağlantısını kes alan bağlayıcı alan bastırıcı alan başı alan başı araması alan başı yapma alan başkanı alan başkanlığı alan belirleme düzeni alan biçim katsayısı alan biçimi alan biçimlendir alan biçimlendirmeyi alan bikını alan bilgisi alan bilinci alan birimi alan birimi üzerine su basıncı alan bobini alan bobini makarası alan boru işleri alan boşalması alan boşluğu alan boşluğu imi alan boşluğu sinyali alan boşluğu süresi alan boyaması alan boyu alan boyutu alan bölgeleri alan bölgesi alan bölmeli mercek alan bölücü şalter alan bölünmesi alan buzu alan cihazı alan çalışması alan çalışması standartları alan çerçevesi alan çevirgeci alan çiti alan çizgesi alan çizgileri alan çizgisi alan çizim tekniği alan daralması alan davranışı gir alan dayanımı alan değeri alan değişkeni alan değiştir alan denemesi alan denetimi alan deneyi alan deneyi yöntemi alan deplasmanlı izolatör alan derinliği alan derinliği ön gösterimi alan deşarj direnci alan deşarj şalteri alan dışı boşaltma mahalli alan dışı kodlama alan dili alan distorsiyonu alan diyaframı alan dönüşümü alan drenajı alan durumu alan düğmesi alan düzenlemesi alan düzlemi alan düzleyici alan efekti alan eğimi alan eğriliği alan ekle alan ekler alan ekonomileri alan elektron mikroskobu alan emisyon mikroskobu alan emisyonu alan eşdeğer oranı alan eşgüdümü alan eşleme imi alan eşlemesi alan eşleştirme alan etiketi alan etiketleri alan etki transistoru alan etki transistörleri alan etki transistörü alan etki tranzistoru alan etkili diyot alan etkili transistor alan etkili transistör alan etkili transistörler alan etkili varistör alan etkililik ölçeri alan etkisi alan etkisinden koruma elektrodu alan etkisiyle artan fotoelektrik salım alan etkisiyle artan ikincil salım alan etkisiyle salıcı katod alan faktörü alan farı alan feneri alan fobisi alan fobisi olan alan form faktörü alan formu alan frekansı alan genişletici alan genişletici (mercek) alan genişletme modülasyonu alan genişliği alan gereksinimi alan girdisi alan girişi alan gölgeleme alan görevlileri alan görevlisi alan görüntüleme düzeni alan görünümünü değiştir alan görüşmecileri alan gözlemi alan gözlemleri alan grafiği alan grafiği otomatik biçim alan grafik alan grafik için biçim seçin alan grubu alan grubunu biçimle alan gücü alan güçleri alan güncelleştir alan güncelleştirilemesin alan güvenirliği alan hakemi alan hedef alan hemşiresi alan hesabı alan hızı alan hududu alan hücumu alan ısıtıcı alan ışığı alan ışıklandırması alan içeriği alan içerikleri alan içinde bul alan ile ilgili alan imi alan imle alan incelemesi alan indirgemesi alan iniş aydınlatması alan isimleri alan istavrozu alan iyon mikroskobu alan iyon mikroskopisi alan iyon salım mikroskobu alan izlemesi alan kaldır alan kanunu alan kapasitesi alan karakterleri alan karartma alan karartma aralığı alan karatma alan karatma sinyali alan karatma süresi alan karılması alan karşılaştırabilirlik faktörü alan karşılaştırılabilirlik etkeni alan karşılaştırılabilirlik faktörü alan kavisi alan kayası alan kaybetme alan kaybı rölesi alan kaynaşmaları alan kaynaşması alan kazısı alan kırıcı direnç alan kırıcı şalter alan kilitle alan kimliği alan kimse alan kodları alan kodları arasında geçiş yap alan kodlarını göster alan kodu alan kodu çevir alan kodu kuralları alan kodunu çevir alan kodunu çevirmek alan kompleksi alan kontrol bölgesi alan kontrol hizmet kuruluşu alan kontrol kulesi alan kontrol radarı alan kontrol radyo istasyonu alan kontrolu alan kontrolü alan konverteri alan konvertörü alan korkusu alan korkusu olan alan koruması alan koruyan dönüşüm alan kullanım planı alan kuramı alan kuramları alan kutbu alan kuvantumu alan kuvvet ölçerleri alan kuvveti alan kuvveti göstergesi alan kümesi alan lambası alan lideri alan listesi alan listesi bölmesi alan listesi özellikleri alan listesini gizle alan listesini göster alan merceği alan merkezi alan meteoroloji istasyonu alan mıknatısı alan miktarı alan modeli alan momenti alan monitörü alan müteahhidi alan netliği alan nicemi alan nötürleştirici bobin alan nötürleştirici mıknatıs alan nötürleştrici mıknatıs alan numarası alan odaklı alan olasılık örneklemesi alan oluşturucu alan oluşturucusu alan oranı alan organizasyonu alan osilatörü alan otomatik metin alan ölçeği alan ölçer alan ölçü alan ölçü birimleri alan ölçümü alan ölçüsü alan örneği alan örneklemesi alan örneklemi alan örneklendirmesi alan örnekleri alan örüntüsü alan özelliği alan özellikleri alan paterni alan perdesi alan peryodu alan plakaları alan planı alan planlaması alan prodüktivitesi alan programlanabilir kapı dizileri alan referans noktası alan regülatörü alan rengi alan reostası alan resmi alan rölesi alan salıcısı alan salım kaynağı alan salım silahları alan salım tabancalı geçirimli elektron mikroskobu alan salım tabancalı taramalı elektron mikroskobu alan salım tabancası alan salımı alan salımlı mikroskop alan sapması alan saptırıcı reosta alan sargısı alan satış gücü alan satış yöneticisi alan satışı alan savunması alan savunması yapmak alan sayısı alan seç alan seçenekleri alan seçicisi alan seçimi alan seçin alan senkronizasyon sinyali alan senkronizasyonu alan sevk ve idaresi alan sınırlaması alan sınırlayıcı alan sınırlayıcısı alan sıralı renkli televizyon alan sil alan siler alan silinmesi alan silinmesi süresi alan silme sinyali alan silme süresi alan silmeyi alan sonu alan sonu işareti alan sorumlusu alan sorunu çözümü alan sözdizimi alan supresörü alan süz alan şebekesi alan şekil tramı alan şiddeti alan şiddeti ölçer alan şöyle olmalı alan talan alan talan etme alan talan etmek alan talan olmak alan tanıtma işareti alan taraması alan taran alan taşırma alan tazeleme alan tehlike farı alan tehlike işareti alan teorisi alan terminali alan ters-dönmesi alan testi alan tıklatması yap alan tipinin adı alan tiyatrosu alan topu alan trafiği alan trafik kontrolü alan trafik sinyal kontrolü alan transferi alan türü alan uzunluğu alan ücreti alan ücretlendirme alan üçgenleme alan ürküsü alan ürküsü olan alan varsayımları alan ve makro çevirimi alan verileri alan ya da blok boşaltma alan yakınlaştır alan yangın söndürme birliği alan yapısı alan yarışları alan yayımı alan yayıncılık alan yeğinliği alan yer değiştirme izolatörü alan yer trafiği göstergesi alan yerbilimi alan yetkilileri alan yılgısı alan yoğunluğu alan yoğunluk haritası alan yok alan yöneticisi alan yönetim planı alan yönetimi alan yönetmeni alan yönlendirme protokolü alan yüksekliği alan yükseklik işareti alan yükün mikroskobu alan yükünleşme mikroskobu alan yükünlü mikroskop alan yükünlü mikroskopi alan zayıflatma tristörü alan zemini alaya alan alçak alan alçak basınçlı alan alçak basınçlı dar ve uzun alan alev alan alev alan maddeler alfamerik alan alfasayısal alan algısal alan allofan ve volkanik küllerce zengin olan inseptisolleri içine alan grup almaşan alan alt alan

1: 0 ms