• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alacaklar

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. claims 02. receivable 03. receivables

iş dünyası

01. assets

teknik

01. accounts receivables

vergi

01. account payable 02. receivable

ALACAKLAR = Vergi yükümlülerinin başkalarından olan senetli, senetsiz alacaklarıdır. (vergi terimi olarak nedir, ne demektir)

ilgili sözler / related words

adi alacaklar alacaklar defteri alacaklar devir hızı alacaklar dönüşüm hızı alacaklar hesabı alacaklar muavin defteri alacaklar üzerindeki rehin alacaklar ve borçlar alacaklar ve sair haklar üzerinde rehin ana faaliyet konusu dışındaki finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar bağlı ortaklıklardan alacaklar bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı batak alacaklar batık alacaklar birikmiş dış alacaklar çürük alacaklar sigortası defterlerde yazılı alacaklar defterlerin arz ettiği alacaklar değersiz alacaklar dış alacaklar diğer alacaklar diğer çeşitli alacaklar diğer ilişkili taraflardan alacaklar diğer kısa vadeli ticari alacaklar diğer ticari alacaklar diğer uzun vadeli ticari alacaklar donuk alacaklar finans sektörü faaliyetleri ilişkili taraflardan alacaklar finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflardan alacaklar gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar henüz istifa edilmemiş alacaklar hesabın alacaklar kısmı ihtilaflı alacaklar iki tarafın birbirine karşı haiz olduğu alacaklar ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar ilişkili taraflardan diğer alacaklar ilişkili taraflardan şüpheli alacaklar ilişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı ilişkili taraflardan ticari alacaklar ilişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar imtiyazlı alacaklar imtiyazlı olmayan alacaklar iş ortaklıklarından alacaklar işletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar işletmece yaratılan krediler ve alacaklar iştiraklerden alacaklar iştiraklerden alacaklar hesabı kamudan alacaklar karşılıklı alacaklar kısa vadeli alacaklar kısa vadeli alacaklar için imtiyazlı uygulama kısa vadeli diğer alacaklar kısa vadeli ticari alacaklar kredi ve alacaklar kredili müşterilerden alacaklar kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar muhtelif alacaklar müşterilerden alacaklar net alacaklar nizasız alacaklar ortaklardan alacaklar ortaklardan alacaklar hesabı örtülü alacaklar para piyasasından alacaklar personelden alacaklar personelden alacaklar hesabı peşin tahsil edilen alacaklar peşin tahsil edilmiş alacaklar rüçhanlı alacaklar sağlam olmayan alacaklar sağlanan krediler ve alacaklar şüpheli alacaklar şüpheli alacaklar gideri şüpheli alacaklar hesabı şüpheli alacaklar karşılamak üzere şirketce ayrılan para şüpheli alacaklar karşılığı şüpheli alacaklar karşılığı hesabı şüpheli alacaklar kaybı şüpheli alacaklar masrafı şüpheli alacaklar sigortası şüpheli alacaklar zararı şüpheli diğer alacaklar şüpheli diğer alacaklar karşılığı şüpheli ticari alacaklar şüpheli ticari alacaklar hesabı şüpheli ticari alacaklar karşılığı şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı taahhütten alacaklar tahsil edilemeyen alacaklar tahsildeki alacaklar tahsili gecikmiş alacaklar tahsili mümkün görünmeyen alacaklar için ayrılmış fon tahsili mümkün olmayan alacaklar tahsili şüpheli alacaklar tahsili zor alacaklar takas ve saklama merkezinden alacaklar takipteki alacaklar takipteki alacaklar karşılığı tasfiye olacak alacaklar tediyesi on beş yıl içinde istenmemiş alacaklar temlik edilmiş alacaklar ticari alacaklar uzun vadeli alacaklar uzun vadeli ticari alacaklar vadesinde ödenmeyen alacaklar hesabı vadesiz veya muaccel alacaklar vadesiz veya vadesi gelmiş alacaklar varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar vazgeçilen alacaklar velayet ve vesayet nedeniyle doğan alacaklar vergi dairelerinden alacaklar yabancılardan alacaklar yaratılan krediler ve alacaklar yaşlandırılmış alacaklar çizelgesi yurtdışında ödenebilecek alacaklar

1: 1 ms