• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alıcılar hesabı

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. accounts receivable 02. customers account

muhasebe

01. accounts receivable

ALICILAR HESABI = işletmenin alıcılarıyle olan ilişkilerini kolaylıkla ve açık bir düzenle görebilmesi ve izleyebilmesi amacıyle açılan hesap. [ticaret, finans, muhasebe, sigorta > sözlük]

1: 0 ms