• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aktinomisin

Türkçe - İngilizce

AKTİNOMİSİN = (aktinomisin nedir; aktinomisin ne demek; aktinomisin İngilizcesi) Aktinomyces cinsi mantarların bazı türlerinden elde edilen antibakterisit ve antikanserojenik etkiye sahip madde.

AKTİNOMİSİN = (aktinomisin nedir; aktinomisin ne demek; aktinomisin İngilizcesi) DNA'dan mRNA kopyalanmasını (transkripsiyonunu) engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik. A ve D tipleri vardır.

AKTİNOMİSİN = (aktinomisin nedir; aktinomisin ne demek; aktinomisin İngilizcesi) DNA'dan mRNA kopyalanmasını engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik.

ilgili sözler / related words

1: 7 ms