• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aksesuvar

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

isim / noun

aksesuvar = ek [eski terim - öz Türkçe]

aksesuvar = eklenti [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms