• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

akrofobi

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

akrofobi = yükseklik ürküsü [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms