• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

akit

Türkçe - İngilizce

isim / noun

isim / noun – law

AKİT = (akit nedir; akit ne demek; akit İngilizcesi) İki veya daha çok kişinin, kuruluşun hukuki bir dayanak oluşturmak amacıyla, karşılıklı ve birbirlerine uygun isteklerini belirtmeleri ile gerçekleştirilen işlem.

AKİT = (akit nedir; akit ne demek; akit İngilizcesi) Tarafların birbirine uygun idare beyanlarıyla husule gelen ve onlara karşılıklı vecibeler yükleyen anlaşma.

akit = bağıt [eski terim - öz Türkçe]

akit = sözleşme [eski terim - öz Türkçe]

AKİT = (akit nedir; akit ne demek; akit İngilizcesi) 1. Sözleşme. 2. Nikâh.

AKİT = (akit nedir; akit ne demek; akit İngilizcesi) Bağıtçı.

ilgili sözler / related words

adi yazılı akit ahlaka aykırı akit akit benzeri akit davası akit dışı akit hükümleri akit hükümlerine uymamak akit hükümlerini ihlal etmek akit ile bağlı akit koşulları akit koşullarına uymamak akit koşullarını ihlal etmek akit serbestisi akit serbestisi–türkiye akit süresi akit şartları akit şartlarına uymamak akit şartlarını ihlal etmek akit taraf akit taraflar akit tarafları akit yapılırken bile bile yanlış zehabı uyandıran izah ve beyanlarda bulunma akit yapılırken hakikatini inanılan ve fakat yanlış zehabı uyandıran izah ve beyanlarda bulunmak akit yapılırken ihmal eseri olarak yanlış zehabı uyandıran izah ve beyanlarda bulunmak akit yapılırken işlenen kusur akit yapma va'di akit yapma vaadi akit yapma zorunluluğu akit yeri kanunu askeri akit asli akit ayni akit bağlayıcı akit batıl akit benzer akit iki taraflı akit iltihaki akit ipotek akit belgesi ipotek akit tablosu isimsiz akit ivazlı akit ivazsız akit kanuna aykırı akit kanuni akit mahkeme huzurunda yapılan ve mahkeme sicilline geçirilen akit muvazaalı akit müeccel akit mühürlü akit müşterek akit nakıs karşılıklı akit nevi şahsına münhasır akit opsiyonlu akit ön akit resmi akit resmi olmayan akit rızai akit sarih akit sözlü akit şarta bağlı akit şartlı akit şekle bağlı akit şibh akit şibih akit şifahi akit taksimi kabil akit tam karşılıklı akit tasdik eden akit tek taraflı akit ticari akit yasadışı akit yazılı akit yazılı fakat mühürsüz akit yıllık akit yüksek akit taraflar zımni akit

1: 0 ms