• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

akademi

Türkçe - İngilizce

AKADEMİ = (akademi nedir; akademi ne demek; akademi İngilizcesi) 1. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. 2. Üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşu.

AKADEMİ = (akademi nedir; akademi ne demek; akademi İngilizcesi) 1. Eski Atina'da Platon'un öğrencilerine ders verdiği ağaçlıklı yer. Sonraları bu ad, güzel sanatlar öğretimi yapan okullarla kimi bilim kurumlarına ya da yüksek okullara verilmiştir. 2. Çıplak modelden yapılmış resim.

AKADEMİ = (akademi nedir; akademi ne demek; akademi İngilizcesi) 1. Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak, kuşkuculuğa sonradan da dogmacılığa kayan felsefe okulunun adı. 2. Renaissance'ta Platon düşüncesinin yenilenmesi ile 1440'ta Floransa'da kurulmuş olan Platoncu okul.

AKADEMİ = (akademi nedir; akademi ne demek; akademi İngilizcesi) 1. Yüksekokul: Güzel Sanatlar Akademisi. 2. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. 3. esk. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu: «Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır.» - Y. K. Beyatlı.

AKADEMİ = (akademi nedir; akademi ne demek; akademi İngilizcesi) bk. Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms