• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ailment

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 29195

AILMENT = ['eylmınt] noun
hastalık, rahatsızlık * eşanlamlı : sickness, illness, disease
İngilizce örnek : He had several ailments last semester.
Türkçe çevirisi : Geçen dönem birkaç rahatsızlığı oldu.
İngilizce örnek : His ailment has been diagnosed as influenza.
Türkçe çevirisi : Hastalığına grip tanısı kondu.

1: 0 ms