• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aha

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 10522

ana kullanım

AHA = (aha nedir; aha ne demek; aha İngilizcesi) 1. İsteklendirme bildirir. 2. İşte, bk. ahân.

AHA = (aha nedir; aha ne demek; aha İngilizcesi) 1. İşte, orada, hemen şurada, bu. 2. Hayret, korku, keder, sevinç, kızgınlık, alay bildiren ünlem. 3. Evet anlamında.

AHA = (aha nedir; aha ne demek; aha İngilizcesi) İşte!.

AHA = (aha nedir; aha ne demek; aha İngilizcesi) İşte.

AHA nasıl okunur, okunuşu /a:'ha:/ ünlem

aha

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 27582

ana kullanım

ünlem 1

ünlem 5

AHA = [a: 'ha: ] conjunction
hah!, ya!, oh!
İngilizce örnek : Aha! I see the cat is hiding under the sofa.
Türkçe çevirisi : Oh! Görüyorum ki kedi kanepenin altına saklanmış.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms