• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agreeable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6776

AGREEABLE = [ı'gri: ıbıl] adjective
hoş, tatlı * eşanlamlı : pleasing, pleasant, friendly * karşıtanlamlı : disagreeable, quarrelsome, touchy
2 razı
İngilizce örnek : Are you agreeable to the plan?
Türkçe çevirisi : Plana razı mısın?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms