• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agoni

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

hekimlik

AGONİ = (agoni nedir; agoni ne demek; agoni İngilizcesi) 1. Can çekişme. 2. Şiddetli ağrı, eziyet, acı, ızdırap veya etkilenme.

agoni = can çekişme [eski terim - öz Türkçe]

agoni = ölüme yaklaşma [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms