• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aggressive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4800

ana kullanım

01. saldırgan 02. kavgacı 03. girişken 04. atılgan 05. gözü pek 06. aşındırıcı 07. çamur 08. hücum ile ilgili 09. kemirici 10. mütecaviz 11. saldırı ile ilgili 12. saldırıcı 13. taşkın 14. tecavüzkâr 15. saldırganlık 16. agresif 17. çatıcı 18. kavga çıkaran 19. savaşçı 20. tecavüzi

bilişim

01. etkin

eczacılık

01. agresif 02. yayılgan

hekimlik

01. agresif 02. yayılgan

inşaat

01. betona zararlı 02. zararlı 03. kemirici 04. sert

teknik

01. sert

tekstil

01. korozif 02. korozyona neden olan

yerbilim

01. zararlı

AGGRESSIVE = [ı'gresiv] noun
saldırgan * eşanlamlı : belligerent, attacking, offensive * karşıtanlamlı : friendly, peaceful
İngilizce örnek : If he weren't so aggressive, we'd get on much better.
Türkçe çevirisi : Bu kadar saldırgan (agresif) olmasaydı daha iyi geçinirdik.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms