• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agenezis

Türkçe - İngilizce

isim / noun – pathology

AGENEZİS = (agenezis nedir; agenezis ne demek; agenezis İngilizcesi) 1. Bir organın embriyolojik gelişim döneminde hiç gelişememesi, olmaması, tamamen biçimlenmemiş olması veya yokluğu, oluşmama. 2. Erkekte spermatogenezis veya dişide oogenezisin yokluğu.

agenezis = oluşmama [eski terim - öz Türkçe]

agenezis = oluşmazlık [eski terim - öz Türkçe]

agenezis = oluşumsuzluk [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms